HHG Woudenberg

website, grafisch ontwerp en drukwerk
De Hersteld Hervormde Gemeente in Woudenberg is een jonge gemeente met een groeiende gemeente. Het is een actieve gemeente die zich veel bezighoud met jongeren en de gemeenteleden. De naam van onze kerk is Maranathakerk. Maranatha kan twee dingen betekenen. De Heere komt of... Kom Heere! Het is dus een belofte of een gebed. Deze naam heeft alles te maken met het geloof in de wederkomst van Jezus Christus uit de hemel, om te oordelen de levenden en de doden.

Website met alle informatie van en voor de gemeente

De nieuwe website die wij hebben vormgegeven is bedoeld om een beeld te geven wie de gemeente is. Verder is het bedoeld als online platform, waar veel informatie te vinden is van de kerkdiensten en activiteiten. Als je de homepage bezoekt ben je direct op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit de gemeente. Verder heeft elke vereniging een eigen pagina, die ze kunnen bijhouden met nieuws, foto's enzovoort. De agenda staat centraal in de website. Hier kunnen de gemeenteleden zien wat en waar een activiteit is. Deze agenda is vanuit de back-end gekoppeld aan een agendasysteem voor de kosters die de zalen daarmee beheren. 

Ontwerp van verschillende soorten drukwerk

Voor de catechisatielessen hebben wij drukwerk vorm gegeven. Dit zijn werkboekjes voor de jongeren. Hier staat de lesstof in. Aan het eind van elke les, staan de vragen van het betreffende hoofdstuk. We hebben acht verschillende delen ontworpen. Verder hebben we ook de opmaak van de Maranatha-bode verzorgt. Dat is de kerkbode van de kerk.
Heeft u genoeg gezien? Overtuigd? Offerte aanvragen!